ვლადიმერ უთმელიძე

მენტორი

ჰიბრიდული ომების მკვლევარი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პოლიტიკის მეცნიერების დოქტორანტი
ქოვენთრის უნივერსიტეტის საერთაშორისო დანაშაულის, ტერორიზმის და
გლობალური უსაფრთხოების ფაკულტეტის მაგისტრი

 

სამხრეთ ინდიანას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პოლიტიკის მეცნიერების და
საერთაშორისო ურთიერთობების ბაკალავრი

  • გლობალური ლიდერის სტიპენდიის (Global Leader Scholarship)
    გამარჯვებული

პოლიტიკის მეცნიერების დოქტორანტი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი,

მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი

2020-დღემდე
 თბილისი, საქართველო

მაგისტრატურა: ტერორიზმი, საერთაშორისო კრიმინალი და გლობალური უსაფრთხოება

ქოვენთრის უნივერსიტეტი

  • დასრულებული უმაღლესი შეფასებით

2018 – 2019
ქოვენთრი, დიდი ბრიტანეთი

ბალაკავრი: პოლიტიკის მეცნიერება და საერთაშორისო ურთიერთბები

სამხრეთ ინდიანას სახელმწიფო უნივერსიტეტი (USI) 

  •  გლობალური ლიდერის სტიპენდიის
    (Global Leader Scholarship) გამარჯვებული

2013 – 2017
ინდიანა, აშშ

მიღწევები, პროექტები და კონფერენციები
Shopping Cart