16+ ასაკობრივი ჯგუფი · online

200₾

1 თვის ღირებულება

3 თვე

კურსის ხანგრძლივობა

24 ლექცია

ლექციების რაოდენობა

2 საათი

ლექციის ხანგრძლივობა

II დონე

საფეხური

კურსის შესახებ

ll დონის კურსის გასავლელად აუცილებელია ელექტას l დონის კურსის დასრულება

სილაბუსი

კურსის შესავალი, სწავლების, მეთოდიკის და მასალების გაცნობა

საერთაშორისო ორგანიზაციები 20-ე და 21-ე საუკუნეში

 • ევროკავშირი, ევროკავშირის ძირითად ინსტიტუტები და
  წევრი ქვეყნების თანამშრომლობა
 •  გაერო, გაეროს ძირითადი სააგენტოები და მათი საქმიანობა
  სხვადასხვა ქვეყნებში. 
 • ნატოს ჩამოყალიბების ისტორიული კონტექსტი და მისი
  ექსპანსია დღევანდელ დღემდე.
 • მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია და მისი ძირითადი საქმიანობა
 • საერთაშორისო კრიმინალური სასამართლო (ICC) ჰააგაში და
  მასში განხილული ყველაზე გახმაურებული საქმეები

კულტურული და რელიგიური მრავალფეროვნება

 •  ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობები და
  ინტერკულტურული დიალოგი
 • კულტურული შოკის მნიშვნელობა
 •  რელიგიის თავისუფლების და რელიგიის გამოხატვის
  თავისუფლების მნიშვნელობა
 •  გლობალიზაცია: გავლენა რელიგიებსა და კულტურებზე
 • ისლამოფობია და მასთან ასოცირებული საფრთხეები.

ჰიბრიდული ომი როგორც რუსეთის საგარეო პოლიტიკური ინსტრუმენტი

 • ჰიბრიდული ომის კონცეფცია და მისი გავლენა მსოფლიოზე
 • ჰიბრიდული ომი როგორც რუსეთის საბრძოლო ინსტრუმენტი და
  მისი გამოყენება მსოფლიოს მასშტაბით
 • საქართველო და უკრაინა როგორც რუსული ჰიბრიდული
  ომის მსხვერპლი
 • ჰიბრიდულ საფრთხეებთან გამკლავების საშუალებები

გლობალური ჯანდაცვა და პანდემიები

 • ჯანმრთელობის სოციო-ეკონომიკური მახასიათებლები
 • საყოველთაო დაზღვევა და წვდომა ჯანდაცვის სერვისებზე
 • ფარმაცევტული კომპანიებისა და სხვა კომერციული
  აქტორების ინტერესები საზოგადოებრივი ჯანდაცვის
  წინააღმდეგ (მაგალითები მე-20 საუკუნიდან)
 • ჭარბწონიანობა და შაქრის გადასახადი სხვადასხვა ქვეყნებში
 • ანტიბიოტიკები და მათ ხშირ მოხმარებასთან
  ასოცირებული საფრთხეები
 •  გლობალური პანდემიები და ვაქცინაცია

დებატების კვირა

ამ კვირაში მოსწავლეებს მიეცემათ შესაძლებლობა გაეცნონ ბრიტანული საპარლამენტო დებატების (BP) ფორმატს და ივარჯიშონ დებატებში იმ საკითხებზე, რომლებსაც წინა კვირებში გაეცნენ. კვირის მეორე დღეს კი ჩატარდება სრულფასოვანი შეჯიბრება, რომლის დროსაც თითოეულ მათგანს ექნება მორგებული კონკრეტული როლი დებატების ფორმატიდან გამომდინარე (პრერმიერ-მინისტრი, ვიცე-პრემიერი, ოპოზიციის ლიდერი, ოპოზიციის ლიდერის მოადგილე, მთავრობის წევრი, მთავრობის შემჯამებელი, ოპოზიციის წევრი და ოპოზიციის შემჯამებელი).

პროფესიის არჩევა 21-ე საუკუნეში

 • ყველაზე მოთხოვნადი პროფესიების სტატისტიკა
 • მომავლის პროფესიების მიმოხილვა
 • რა გამოცდების ჩაბარებაა საჭირო კონკრეტულ
  მიმართულებებზე სასწავლებლად საზღვარგარეთ?
 • განსხვავება SAT, GRE, GMAT, TOEFL, IELTS -ს შორის
 • უფასო საგანმანათლებლო კურსების ონლაინ პლატფორმები.

საბჭოთა კავშირი და მისი გავლენა საქართველოზე

 • რუსეთი და ოქტომბრის რევოლუცია, ლენინის როლი
  საბჭოთა კავშირის ჩამოყალიბებაში
 • სტალინის რეპრესიული ეპოქა და მისი გავლენა ქართულ ელიტაზე
 • საბჭოთა კავშირი მეორე მსოფლიო ომში
 • ცივი ომი საბჭოთა კავშირსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს
  შორის
 • რეფორმაციის მცდელობა და სსრკ-ს დაშლა (ე.წ პერესტროიკა)
 •  დისიდენტური მოძრაობები და საქართველოს
  დამოუკიდებლობის გამოცხადება

ტერორიზმი თანამედროვე ისტორიაში

 •  წამყვანი ტერორისტული დაჯგუფებები და მათი სამიზნეები
 • ტერორიზმი ახლო აღმოსავლეთში
 • ინდივიდის რადიკალიზაციიის მეთოდები
  ექსტრემისტულ ორგანიზაციებში
 •  9/11 და ტერორიზმი (ამერიკა 2001 წლის ტერაქტამდე და
  მის შემდგომ)

დებატების კვირა

ამ კვირაში მოსწავლეებს მიეცემათ შესაძლებლობა გაეცნონ ბრიტანული საპარლამენტო დებატების (BP) ფორმატს და ივარჯიშონ დებატებში იმ საკითხებზე, რომლებსაც Vlll-lX კვირებში გაეცნენ.

კარიერული კვირა: სამოტივაციო წერილის უნარები და ინტერვიუს უნარები

 •  გამართული სამოტივაციო წერილი შექმნისთვის საჭირო უნარები
 • პოტენციური შეკითხვები, რომლებიც შეიძლებადაისვა გამსაუბრებლების მიერ
 • ინტერვიუს დროს წარმატების მიღწევის ტექნიკები
 • საზღვარგარეთ უნივერსიტეტებში გასაგზავნად საჭირო დოკუმენტაცია
 • კლასგარეშე აქტივობების მნიშვნელობა აპლიკაციების გაგზავნისას

ფინალური გამოცდა; კურსის მიმოხილვა და მთავარი მიგნებები

16+ ასაკობრივი ჯგუფი · online

Shopping Cart