12-15 წლამდე ასაკობრივი ჯგუფი · online

250₾

1 თვის ღირებულება

3 თვე

კურსის ხანგრძლივობა

24 ლექცია

ლექციების რაოდენობა

2 საათი

ლექციის ხანგრძლივობა

II დონე

საფეხური

კურსის შესახებ

ll დონის კურსის გასავლელად აუცილებელია ელექტას l დონის კურსის დასრულება

სილაბუსი

კურსის შესავალი, სწავლების, მეთოდიკის და მასალების გაცნობა.

პოლიტიკური რეჟიმები და იდეოლოგიები

 •  მემარჯვენე და მემარცხენე პოლიტიკური იდეოლოგიები
 • პოლიტიკური იდეოლოგიები და მათი განმარტება:
  ლიბერალიზმი, კონსერვატიზმი, სოციალიზმი, ფაშიზმი, კომუნიზმი და ანარქიზმი
 • პოლიტიკური რეჟიმის განმარტება
 •  დემოკრატიული რეჟიმები: დემოკრატია
 •  არადემოკრატიული რეჟიმები: ტოტალიტარიზმი,
  ავტორიტარიზმი, ავტოკრატია
 •  პლატონის 5 რეჟიმი: არისტოკრატია, დემოკრატია,
  ტირანია, ოლიგარქია, თიმოკრატია

საერთაშორისო ორგანიზაციები

 •  ევროკავშირის ფორმირების ისტორიის მიმოხილვა
 •  გაერო და მისი ძირითადი სააგენტოები
 •  ნატოს ჩამოყალიბების ისტორიული კონტექსტი
 •  მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია და მისი ძირითადი საქმიანობა

სიღარიბე და შიმშილობა მსოფლიოში

 •  სიღარიბისა და შიშილობის მსოფლიო სტატისტიკა და
  ყველაზე მოწყვლადი ქვეყნები
 •  სიღარიბის და შიმშილობის გაზომვის საშუალებები და
  მათი გამომწვევი მიზეზები
 • სიღარიბის აღმოფხვრის ისტორიული კონტექსტის ანალიზი
  და მათთან გამკლავების საშუალებები. საუკეთესო
  პრაქტიკები თანამედროვე სამყაროში.
 •  სიღარიბისა და შიმშილობის გადაკვეთის წერტილი.

დებატების კვირა

ამ კვირაში მოსწავლეებს მიეცემათ შესაძლებლობა გაეცნონ ბრიტანული საპარლამენტო დებატების (BP) ფორმატს და ივარჯიშონ დებატებში იმ საკითხებზე, რომლებსაც წინა კვირებში გაეცნენ. Ევირის მეორე დღეს კი ჩატარდება სრულფასოვანი შეჯიბრება, რომლის დროსაც თითოეულ მათგანს ექნება მორგებული კონკრეტული როლი დებატების ფორმატიდან გამომდინარე (პრერმიერ-მინისტრი, ვიცე-პრემიერი, ოპოზიციის ლიდერი, ოპოზიციის ლიდერის მოადგილე, მთავრობის წევრი, მთავრობის შემჯამებელი, ოპოზიციის წევრი და ოპოზიციის შემჯამებელი).

აშშ-ს პოლიტიკა და კულტურა

 • ამერიკის შეერთებული შტატების ფორმირება და
  ომი დამოუკიდებლობისათვის
 • სამოქალაქო ომი და მონობის გაუქმება აშშ-ში
 • აშშ-ს პოლიტიკური წყობა (აღმასრულებელი, საკანონმდებლო
  და სასამართლო)
 •  1960-1980- იანი წლების კულტურული გადრატეხა აშშ-ში

აღმოჩენები და გამოგონებები რომლებმაც შეცვალა მსოფლიო

 •  ბორბლის გამოგონება და მისი მნიშვნელობა
  კაცობრიობის ნავითარებაზე
 •  ვინტონ სერფის და ბობ კანის როლი ინტერნეტის შექმნასა
  და ჩამოყალიბებაში
 •  ალექსანდერ ფლემინგი და პენიცილინის გამოგონების ისტორია
 • თომას ედისონი და ნათურის აღმოჩენის ისტორია
 • ნიკოლა ტესლა და ელექტროობა
 •  ხელოვნური ინტელექტი

გლობალური ჯანდაცვა

 •  მსოფლიოში ყველაზე გავრცელებული დაავადებები და
  გლობალური ჯანდაცვის ინიციატივები
 • ჯანდაცვა როგორც ადამიანის უფლება: საყოველთაო დაზღვევა
  და წვდომა ჯანდაცვის სერვისებზე
 • ჭარბწონიანობა და შაქრის გადასახადი სხვადასხვა ქვეყნებში
 • ანტიბიოტიკები და მათ ხშირ მოხმარებასთან ასოცირებული საფრთხეები
 • გლობალური პანდემიები და ვაქცინაცია

მედია წიგნიერება

 •  დეზინფორმაციის ცნების განმარტება; დეზინფორმაციის
  სხვადასხვა სახეები (disinformation & misinformation)
 • ფაქტების გადამოწმების და წყაროების შემოწმების მნიშვნელობა
 • დეზინფორმაციის მაგალითები ადგილობრივ და საერთაშორისო კონტექსტში
 • სანდო საერთაშორისო წყაროების მიმოხილვა

დებატები 

ამ კვირაში მოსწავლეებს მიეცემათ შესაძლებლობა გაეცნონ ბრიტანული საპარლამენტო დებატების (BP) ფორმატს და ივარჯიშონ დებატებში იმ საკითხებზე, რომლებსაც Vl-lX კვირებში გაეცნენ.

ხელოვნების ისტორია და პოპ-კულტურა

 •  ხელოვნების სხვადსხვა მიმართულებები და მათთან
  ასოცირებული მთავარი კულტურული ცვლილებები
 • მსოფლიო კინოსა და თეატრის ისტორია – დასაწყისი და
  განვითარების ეტაპები
 • მუსიკის როგორც ხელოვნების მთავარი სფეროს საწყისები და
  მისი განვითარება საუკენეების მანძინლზე; ცვლილებები
  მსოფლიოს სხვადასხვა პერიოდებში დღევანდელ დღემდე.

ფინალური გამოცდა; კურსის მიმოხილვა და მთავარი მიგნებები.

12-15 წლამდე ასაკობრივი ჯგუფი · online

Shopping Cart